Odabrano natjecanje: Klubska liga TKD kluba Monter 2022. - 2. kolo


UZRASTI
 
TEŽINE / UZRASTI
 
 

Mlađi kadeti A -30

A001
44
0
NINO CARIĆ (MONTR)
69
0
ANDRIJA KEZIĆ (ST KWAN)
 
 
A002
43
0
ROKO KALINIĆ (MONTR)
68
0
NENO JOKIĆ (ST KWAN)
 
A005
69
0
ANDRIJA KEZIĆ (ST KWAN)
43
0
ROKO KALINIĆ (MONTR)
 
Osvajači medalja
1. ROKO KALINIĆ, Monter
2. ANDRIJA KEZIĆ, St kwan
3. NENO JOKIĆ, St kwan
3. NINO CARIĆ, Monter

Mlađi kadeti A -33

A003
46
0
ANTE BILONIĆ (MONTR)
48
0
DOMINIK BOTA (MONTR)
 
 
A004
47
0
MIODRAG MORIS (MONTR)
70
0
ANDRIJA ŠTAMBUK (ST KWAN)
 
A007
48
0
DOMINIK BOTA (MONTR)
47
0
MIODRAG MORIS (MONTR)
 
Osvajači medalja
1. MIODRAG MORIS, Monter
2. DOMINIK BOTA, Monter
3. ANDRIJA ŠTAMBUK, St kwan
3. ANTE BILONIĆ, Monter

Mlađi kadeti A -39

B001
30
0
LOVRE RADOMILJA (MONTR)
32
0
JAKOV BOTA (MONTR)
 
 
B002
31
0
ANTE BAŠIĆ (MONTR)
67
0
IVAN BRATIĆ (ST KWAN)
 
B004
30
0
LOVRE RADOMILJA (MONTR)
31
0
ANTE BAŠIĆ (MONTR)
 
Osvajači medalja
1. ANTE BAŠIĆ, Monter
2. LOVRE RADOMILJA, Monter
3. IVAN BRATIĆ, St kwan
3. JAKOV BOTA, Monter

Mlađi kadeti A -51

B003
58
0
LOZO KRŠEVAN (MONTR)
40
0
VALENTIN KRASNIQI (MONTR)
 
Osvajači medalja
1. LOZO KRŠEVAN, Monter
2. VALENTIN KRASNIQI, Monter
3. ----
3. ----

Mlađi kadeti A +51

B005
42
0
VOJKO NOVAKOVIĆ (MONTR)
41
0
IVANO KURTOVIĆ (MONTR)
 
Osvajači medalja
1. IVANO KURTOVIĆ, Monter
2. VOJKO NOVAKOVIĆ, Monter
3. ----
3. ----