Odabrano natjecanje: 15. Memorijalni Taekwondo turnir "Josip Jović"

NAČIN PRIKAZA
 
Ml. kadeti, Kadeti, Juniori (245)

Mlađi kadeti - 24

  CROATIA
 • 1. CHRISTO RADIONOV - Forteca Korčula
 • CROATIA
 • 2. IVANO SELAK - St kwan

Mlađi kadeti - 27

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. FILIP VUKOJA - POSKOK - KOČERIN
 • CROATIA
 • 2. IVAN MARIĆ - RUGVICA
 • CROATIA
 • 3. JAKOV NAKIĆ - DIV KNIN
 • CROATIA
 • 4. MARINO DUJMOVIĆ - Marjan
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 5. MARKO BAKULA - POSKOK - POSUŠJE
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 6. MARKO(KONI) PERIĆ - KORYO-TG
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 7. SLAVKO MADUNIĆ - KORYO-TG
 • CROATIA
 • 8. STANISLAV MIRIN - Marjan

Mlađi kadeti - 30

  CROATIA
 • 1. ANDRIJA KEZIĆ - Marjan
 • CROATIA
 • 2. BORIS TAFRA - Gusar
 • CROATIA
 • 3. LOVRE PERIĆ - Imotski
 • CROATIA
 • 4. LUKA MARČIĆ - Marjan
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 5. PETAR HRGIĆ - Magone Livno
 • CROATIA
 • 6. TOMA BULAJA - Marjan

Mlađi kadeti - 33

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. AHMED MAZIĆ - HTKD HVOJNICA
 • CROATIA
 • 2. ANTE BILONIĆ - Monter
 • CROATIA
 • 3. BEPO UVODIĆ - Marjan
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 4. DAVID OROZ - HTKD HVOJNICA
 • CROATIA
 • 5. DOMINIK BOTA - Monter
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 6. FILIP BIŠKO - POSKOK - POSUŠJE
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 7. FILIP MAMIĆ - "BUŠKO BLATO" Kazaginac
 • CROATIA
 • 8. FRANKO ŠEPAROVIĆ - Forteca Korčula
 • CROATIA
 • 9. JOSIP RAŠIĆ - Imotski
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 10. JOZO SLIŠKO - KORYO-TG
 • CROATIA
 • 11. LEO TARAŠIĆ - Marjan
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 12. MARKO BARIŠIĆ - ŠUJICA Tomislavgrad
 • CROATIA
 • 13. TONKO MLADINA - Marjan

Mlađi kadeti - 36

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. IVAN BRDAR - Magone Livno
 • CROATIA
 • 2. MIKULA VRDOLJAK - Marjan

Mlađi kadeti - 39

  CROATIA
 • 1. DUJE TAFRA - Gusar
 • CROATIA
 • 2. MARKO KOLOVRAT - Imotski
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 3. MATEO MADUNIĆ - KORYO-TG

Mlađi kadeti - 43

  CROATIA
 • 1. ANTE BAŠIĆ - Monter
 • CROATIA
 • 2. FRANCO DISOPRA - Marjan
 • CROATIA
 • 3. FRANKO MIHOVILOVIĆ - Marjan
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 4. MATE KELAVA - ŠUJICA Tomislavgrad
 • CROATIA
 • 5. MATIJA BRAČIĆ - DIV KNIN
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 6. NIKŠA KEŠKIĆ - Magone Livno
 • CROATIA
 • 7. TOMA SARUN - Monter
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 8. TOMISLAV SENJAK - POSKOK - POSUŠJE

Mlađi kadeti - 47

Mlađi kadeti - 51

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. IMRAN HADŽIĆ - KORYO-TG
 • CROATIA
 • 2. JAKOV REŠETAR - Forteca Korčula
 • CROATIA
 • 3. NIKO BRAČIĆ - DIV KNIN

Mlađi kadeti + 51

  CROATIA
 • 1. DUJE KOVAČIĆ - Gusar
 • CROATIA
 • 2. IVAN KUJUNDŽIĆ - Imotski
 • CROATIA
 • 3. LUKA BOROVINA - Forteca Korčula

Mlađe kadetkinje - 24

  CROATIA
 • 1. CVITA BEKAVAC - St kwan
 • CROATIA
 • 2. LOTA GRAOVAC - Marjan

Mlađe kadetkinje - 27

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. ANĐA TOMIĆ - POSKOK - POSUŠJE
 • CROATIA
 • 2. DORA JAKIĆ - Imotski
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 3. ELENA PELIVAN - Magone Livno
 • CROATIA
 • 4. INES BAŠTIJANOVIĆ - RUGVICA
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 5. KATARINA MATIĆ - Magone Livno
 • CROATIA
 • 6. KATARINA PRKA - Imotski
 • CROATIA
 • 7. LARA LJUBETIĆ PORTILLA - Marjan
 • CROATIA
 • 8. LAURA POCRNJIĆ - Gusar
 • CROATIA
 • 9. MARIS TOMAŠIĆ - Forteca Korčula
 • CROATIA
 • 10. MARTA GADŽO - Imotski
 • CROATIA
 • 11. MATEA KUJUNDŽIĆ LUJAN - Marjan
 • CROATIA
 • 12. MIA BAŠIĆ - Monter
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 13. MIJA BEGIĆ - POSKOK - POSUŠJE
 • CROATIA
 • 14. NIKA KORUNIĆ - Forteca Korčula

Mlađe kadetkinje - 30

  CROATIA
 • 1. ANA MARUNČIĆ - Gusar
 • CROATIA
 • 2. ANTONIA ŠEGEDIN - Forteca Korčula
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 3. ELENA ZRNO - ŠUJICA Tomislavgrad
 • CROATIA
 • 4. LEA VANTIĆ - Marjan
 • CROATIA
 • 5. LUCIA PALIĆ - DIV KNIN
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 6. LUCIJA BARAĆ - POSKOK - POSUŠJE
 • CROATIA
 • 7. LUCIJA BEKAVAC - St kwan
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 8. MARIJA BARIŠIĆ - ŠUJICA Tomislavgrad
 • CROATIA
 • 9. MARIJA NIKIĆ - DIV KNIN
 • CROATIA
 • 10. MARIJA RUBELJ - Marjan
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 11. MATIJANA ANTEA STANIĆ - KORYO-TG
 • CROATIA
 • 12. MIA BULJAN - Imotski
 • CROATIA
 • 13. PAOLA PERKUŠIĆ - Imotski

Mlađe kadetkinje - 33

  CROATIA
 • 1. ANTEA KOVAČIĆ - Monter
 • CROATIA
 • 2. ELA ERCEGOVAC - DIV KNIN
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 3. FRANCISKA JOLIĆ - KORYO-TG
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 4. GABRIJELA MIOČ - ŠUJICA Tomislavgrad
 • CROATIA
 • 5. HANA BEGO - Marjan
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 6. LAMIJA HASKOVIĆ - HTKD HVOJNICA
 • CROATIA
 • 7. MANUELA BARIŠIĆ - Monter
 • CROATIA
 • 8. MAŠA BILOPAVLOVIĆ - Imotski
 • CROATIA
 • 9. RITA MALENICA - Marjan
 • CROATIA
 • 10. VANNA BRNABIĆ - Marjan

Mlađe kadetkinje - 36

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. ANA KRSTANOVIĆ - ŠUJICA Tomislavgrad
 • CROATIA
 • 2. DOBRILA ŠIŠKO - Monter
 • CROATIA
 • 3. GABRIELA JURIĆ - Marjan
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 4. GORDANA RADAŠ - Magone Livno
 • CROATIA
 • 5. JOSIPA TONKOVIĆ - Imotski
 • CROATIA
 • 6. KAJA ANTEA JELIĆ - DIV KNIN
 • CROATIA
 • 7. KARLA GADŽO - Imotski
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 8. MERJEM MEHIĆ - Magone Livno
 • CROATIA
 • 9. NINA TADIĆ - Imotski
 • CROATIA
 • 10. PETRA NAKIĆ - Monter
 • CROATIA
 • 11. PETRA SILOBRČIĆ - Marjan
 • CROATIA
 • 12. PIA FILIPIN - Monter
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 13. TOMISLAVA TINA STANIĆ - KORYO-TG

Mlađe kadetkinje - 39

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. AMANDA HUKIĆ - HTKD HVOJNICA
 • CROATIA
 • 2. ANA MARETIĆ - Forteca Korčula
 • CROATIA
 • 3. DEA MARJANOVIĆ - St kwan
 • CROATIA
 • 4. ELENA VUČAK - DIV KNIN
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 5. IVA VUČEMIL - KORYO-TG
 • CROATIA
 • 6. JANA ZANINOVIĆ - Marjan
 • CROATIA
 • 7. KARMEN ERAKOVIĆ - Marjan
 • CROATIA
 • 8. KATINA KATIĆ - St kwan
 • CROATIA
 • 9. MAGDALENA RUPČIĆ - St kwan
 • CROATIA
 • 10. MIA GLAVOTA - Imotski
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 11. PETRA BUKVIĆ - Cro Star - Mostar

Mlađe kadetkinje - 43

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. ANA KELAVA - ŠUJICA Tomislavgrad
 • CROATIA
 • 2. ANITA AMIŽIĆ - Monter
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 3. EVA PERIĆ - KORYO-TG
 • CROATIA
 • 4. KORINA JERKOVIĆ - Monter
 • CROATIA
 • 5. LEONA PEPIĆ - Imotski
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 6. LUCIJA KELAVA - ŠUJICA Tomislavgrad
 • CROATIA
 • 7. MARIJA LONČAR - Imotski
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 8. MATEA SABLJIĆ - POSKOK - KOČERIN
 • CROATIA
 • 9. MILA KOLOVRAT - Imotski
 • CROATIA
 • 10. ROSA PARAĆ - DONAT

Mlađe kadetkinje - 47

  CROATIA
 • 1. ANDREA SIGUT - DIV KNIN
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 2. ANTEA RENIĆ - "BUŠKO BLATO" Kazaginac

Mlađe kadetkinje - 51

  CROATIA
 • 1. JOLANDA KOVAČEVIĆ - Forteca Korčula
 • CROATIA
 • 2. MIRADY KONČAREVIĆ - Marjan

Mlađe kadetkinje + 51

  CROATIA
 • 1. LUCIJA TOLIĆ - Imotski
 • CROATIA
 • 2. MIA ŠLOGAR - SUSEDGRAD SOKOL
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 3. PETRA LONČAR - POSKOK - POSUŠJE

Kadeti A -33

Kadeti A -37

Kadeti A -41

Kadeti A -45

  CROATIA
 • 1. ANTONIO ROŠČIĆ - Marjan
 • CROATIA
 • 2. BRANIMIR ZDILAR - Imotski
 • CROATIA
 • 3. JAKOV BOTA - Monter
 • CROATIA
 • 4. LUKA KRPAN - SUSEDGRAD SOKOL
 • CROATIA
 • 5. MATEO DUJMOVIĆ - Marjan
 • CROATIA
 • 6. MIODRAG MORIS - Monter
 • CROATIA
 • 7. NIKOLA ANIĆ - SUSEDGRAD SOKOL
 • CROATIA
 • 8. ZVONIMIR ANDRIJANIĆ - Marjan

Kadeti A -49

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. BRUNO KNEZOVIĆ - POSKOK - POSUŠJE
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 2. DENI HODŽIĆ - HTKD HVOJNICA
 • CROATIA
 • 3. LOVRE MARUNČIĆ - Gusar
 • CROATIA
 • 4. MARIN BATARELO - Marjan
 • CROATIA
 • 5. MIRO KRALJEVIĆ - Imotski
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 6. ŠIMUN TOPIĆ - POSKOK - POSUŠJE
 • CROATIA
 • 7. TONI BOŽIĆ - Marjan

Kadeti A -53

Kadeti A -57

Kadeti A -61

Kadeti A -65

Kadeti A +65

Kadetkinje A -29

Kadetkinje A -33

  CROATIA
 • 1. EMA PETRIČUŠIĆ - RUGVICA
 • CROATIA
 • 2. PETRA ŠAMIJA - Imotski

Kadetkinje A -37

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. ADELA FAFULOVIC - Iskra
 • CROATIA
 • 2. ELI JURIĆ - Marjan
 • CROATIA
 • 3. IDA PELJTO - Marjan
 • CROATIA
 • 4. IVONA JERKOVIĆ - Imotski
 • CROATIA
 • 5. LUCIJA MARČIĆ - Marjan

Kadetkinje A -41

  CROATIA
 • 1. DORA DIMOVSKI - Marjan
 • CROATIA
 • 2. LEONARDA TADIĆ - Marjan
 • CROATIA
 • 3. VEDRANA KAROL BULAJA - Marjan

Kadetkinje A -44

  CROATIA
 • 1. IVA BOGUT - Imotski
 • CROATIA
 • 2. KATARINA MARČIĆ - Monter
 • CROATIA
 • 3. NIKOL BILONIĆ - Monter
 • CROATIA
 • 4. PAOLA VUJEVIĆ - Marjan
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 5. SAMRA HORMAN - Iskra
 • CROATIA
 • 6. SARA KADIĆ - DONAT

Kadetkinje A -47

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. ANAMARIJA MILIČEVIĆ - POSKOK - POSUŠJE
 • CROATIA
 • 2. PETRA BAŠIĆ - Monter

Kadetkinje A -51

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. MARTA GRUBIŠIĆ - POSKOK - POSUŠJE
 • CROATIA
 • 2. MIHAELA LEDINAA - Gusar
 • CROATIA
 • 3. NIKA VESANOVIĆ - Monter

Kadetkinje A -55

  CROATIA
 • 1. DEA PLEH - Marjan
 • CROATIA
 • 2. GABRIJELA ANDRIJANIĆ - Marjan

Kadetkinje A -59

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. ANAMARIJA GAŠPAR - POSKOK - KOČERIN
 • CROATIA
 • 2. ANTEA DUPLIĆ - Monter
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 3. DARIJA SUČIĆ - "BUŠKO BLATO" Kazaginac
 • CROATIA
 • 4. DORA KARANUŠIĆ - Marjan
 • CROATIA
 • 5. LUCIJA ZLENDIĆ - Monter
 • CROATIA
 • 6. MIA PARIĆ - Imotski
 • CROATIA
 • 7. NAOMI MEŠIN - Monter

Kadetkinje A +59

  CROATIA
 • 1. NERA ŠIMIĆ - Marjan
 • CROATIA
 • 2. SARA BILIĆ - Gusar

Kadeti B -33

  CROATIA
 • 1. FABIJAN IVANOVIĆ - Imotski
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 2. JOSIP KOVAČ - "BUŠKO BLATO" Kazaginac

Kadeti B -37

  CROATIA
 • 1. ANTE VUJEVIĆ - Imotski
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 2. JOSIP MAMIĆ - "BUŠKO BLATO" Kazaginac
 • CROATIA
 • 3. MARKO PRANJIĆ - Forteca Korčula
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 4. NAHID HASKOVIĆ - HTKD HVOJNICA

Kadeti B -41

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. ANTE LETO - KORYO-TG
 • CROATIA
 • 2. FRANO CURAĆ - Forteca Korčula
 • CROATIA
 • 3. LORENCO TOMAŠIĆ - Forteca Korčula

Kadeti B -45

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. ANTONIO PETROVIĆ - KORYO-TG
 • CROATIA
 • 2. ROKO ŠKARICA - Gusar

Kadeti B -49

Kadeti B -53

  CROATIA
 • 1. ANĐELO KAJIĆ - DIV KNIN
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 2. LUKA PENAVA - POSKOK - POSUŠJE
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 3. TOMISLAV SABLJO - POSKOK - POSUŠJE

Kadeti B -57

  CROATIA
 • 1. ANĐELO TOLIĆ - Imotski
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 2. FRANO PIŠKOVIĆ - POSKOK - POSUŠJE
 • CROATIA
 • 3. LUKA GRABOVAC - Gusar

Kadeti B -61

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. LUKA PLEĆAŠ - Cro Star - Mostar
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 2. STIPE RENIĆ - "BUŠKO BLATO" Kazaginac

Kadeti B -65

Kadeti B +65

Kadetkinje B -29

Kadetkinje B -33

Kadetkinje B -37

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. ANĐELINA BRZOVIĆ - ŠUJICA Tomislavgrad
 • CROATIA
 • 2. CVITA MIKULIĆ - Imotski
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 3. FILIPA BAKULA - POSKOK - POSUŠJE
 • CROATIA
 • 4. IRIS KORUNIĆ - Forteca Korčula
 • CROATIA
 • 5. LARA KOLOVRAT - Imotski
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 6. PETRA LAUŠ - Magone Livno

Kadetkinje B -41

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. EMA BAŠIĆ - POSKOK - POSUŠJE
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 2. IVANA VUKOJA - POSKOK - KOČERIN
 • CROATIA
 • 3. KLARA EREŠ - Marjan
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 4. NIKOL MARIĆ - Cro Star - Mostar

Kadetkinje B -44

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. ANTONJA VUKOJA - POSKOK - KOČERIN
 • CROATIA
 • 2. CVIJETA GUDELJ - Imotski
 • CROATIA
 • 3. IVONA RADELJIĆ - Imotski

Kadetkinje B -47

Kadetkinje B -51

  CROATIA
 • 1. ADINA ŠEHIĆ - Forteca Korčula
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 2. ENA TEREZA MIOČ - ŠUJICA Tomislavgrad
 • CROATIA
 • 3. HANA GABELICA - Imotski

Kadetkinje B -55

  CROATIA
 • 1. KATIJA ĐEREK - Imotski
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 2. MIA IVANKOVIĆ - Cro Star - Mostar

Kadetkinje B -59

Kadetkinje B +59

  CROATIA
 • 1. ANĐELA BOŠKOVIĆ - Marjan
 • CROATIA
 • 2. ELLA ŠANTAR - Imotski

Juniori -45

  CROATIA
 • 1. FRAN ŠIMUNOVIĆ - RUGVICA

Juniori -48

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. FILIP MATIĆ - Magone Livno
 • CROATIA
 • 2. FRAN ŠIMUNOVIĆ - RUGVICA

Juniori -51

Juniori -55

  CROATIA
 • 1. KRUNO LEDINA - Gusar
 • CROATIA
 • 2. MARIJIO MARUNČIĆ - Gusar
 • CROATIA
 • 3. NIDAL NASER EDDIN - Monter
 • CROATIA
 • 4. VID PERUČIĆ - Forteca Korčula

Juniori -59

  CROATIA
 • 1. ANDREJ PERIĆ - Imotski
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 2. DAVID MILIĆEVIĆ - POSKOK - POSUŠJE
 • CROATIA
 • 3. PJERO PIVALICA - Marjan

Juniori -63

Juniori -68

Juniori -73

Juniori -78

Juniori +78

Juniorke -42

Juniorke -44

Juniorke -46

Juniorke -49

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. JOZEFINA KRIŠTO - "BUŠKO BLATO" Kazaginac
 • CROATIA
 • 2. KARLA ZARO - Forteca Korčula
 • CROATIA
 • 3. PETRA JERKOVIĆ - Imotski

Juniorke -52

  CROATIA
 • 1. ANĐELA BRNAS - Imotski
 • CROATIA
 • 2. LAURA POSLON - RUGVICA
 • CROATIA
 • 3. LUCIJA VUKOVIĆ - St kwan
 • CROATIA
 • 4. MERIMA ŠEHIĆ - Forteca Korčula

Juniorke -55

  CROATIA
 • 1. DANIELA IVKOŠIĆ - Imotski
 • CROATIA
 • 2. ENA PRIŽMIĆ - Forteca Korčula
 • CROATIA
 • 3. MAJA PETROVIĆ - Monter
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 4. RAFAELA ČUTURA - POSKOK - POSUŠJE

Juniorke -59

  CROATIA
 • 1. NATALI TADIĆ - Imotski
 • CROATIA
 • 2. NINA JURLIN - Marjan
 • CROATIA
 • 3. TARA SOVULJ - Gusar

Juniorke -63

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. ANTEA KRALJEVIĆ - POSKOK - POSUŠJE
 • CROATIA
 • 2. ANTEA ŽUŽUL - Imotski
 • CROATIA
 • 3. TINA ŠAKIĆ - Imotski

Juniorke -68

  CROATIA
 • 1. IVANA BUŠIĆ - Imotski
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 2. NIKA VUKOJA - POSKOK - KOČERIN

Juniorke +68

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. AZRA KLISURA - HTKD HVOJNICA
 • CROATIA
 • 2. SARA TOLIĆ - Imotski
Kick (192)

Kick (muški) - M1 (2018/17)

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. ISMAEL AJDINOVIĆ - KORYO-TG
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 2. JOSIP JOVIĆ - POSKOK - POSUŠJE
 • CROATIA
 • 3. LEO SALIHOVIĆ - Imotski
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 4. LUKA GRUBIŠIĆ - POSKOK - POSUŠJE
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 5. LUKA SOLDO - POSKOK - POSUŠJE
 • CROATIA
 • 6. MIRKO GALIĆ - Imotski
 • CROATIA
 • 7. ROKO GALIĆ - Imotski

Kick (muški) - M2 (2016)

  CROATIA
 • 1. ANTE KUJUNDZIĆ MIŠEVIĆ - Imotski
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 2. ANTE VULIĆ - Magone Livno
 • CROATIA
 • 3. ANTONIO MUNITIĆ - Imotski
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 4. BRUNO ŠEGO - POSKOK - POSUŠJE
 • CROATIA
 • 5. DAVID KARIN - Imotski
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 6. DOMAGOJ TOPIĆ - POSKOK - POSUŠJE
 • CROATIA
 • 7. DUJE PEŠA - DONAT
 • CROATIA
 • 8. GAŠPAR ŽIVKOVIĆ - DONAT
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 9. IVAN BAKULA - POSKOK - POSUŠJE
 • CROATIA
 • 10. IVAN MILARDOVIĆ - Imotski
 • CROATIA
 • 11. JOSIP JUROŠ - Imotski
 • CROATIA
 • 12. JOSIP RAOS - Imotski
 • CROATIA
 • 13. JOSIP ŽARKOVIĆ - Imotski
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 14. MATE SESAR - POSKOK - KOČERIN
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 15. MATEO PENAVA - POSKOK - POSUŠJE
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 16. ROBERT GRGIĆ - Magone Livno
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 17. SLAVKO LONČAR - POSKOK - POSUŠJE
 • CROATIA
 • 18. VALENTIN MRŠIĆ - Imotski

Kick (muški) - M3 (2015)

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. ADRIAN PRPA - Magone Livno
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 2. ANDRIJA PENAVA - POSKOK - POSUŠJE
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 3. DAVID PETRIC - POSKOK - POSUŠJE
 • CROATIA
 • 4. DOMAGOJ RADOVANOVIĆ - Forteca Korčula
 • CROATIA
 • 5. GABRIJEL PLAVČIĆ - DONAT
 • CROATIA
 • 6. GABRIJEL ŠKUNCA - DONAT
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 7. IVAN GRUBIŠIĆ - POSKOK - POSUŠJE
 • CROATIA
 • 8. JOSIP ŽUŽUL - Imotski
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 9. JOZO BAKULA - POSKOK - POSUŠJE
 • CROATIA
 • 10. MARIN PRLIĆ - Imotski
 • CROATIA
 • 11. MATEJ VUKOVIĆ - Imotski
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 12. PATRIK IVKOVIĆ - Magone Livno
 • CROATIA
 • 13. TONI ČULJAK - Imotski

Kick (muški) - M4 (2014)

  CROATIA
 • 1. CHRISTO RADIONOV - Forteca Korčula
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 2. DAVID MIHALJ - POSKOK - POSUŠJE
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 3. DAVID REZO - POSKOK - POSUŠJE
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 4. IVAN JELIĆ - Cro Star - Mostar
 • CROATIA
 • 5. IVAN PIO ŠESTAN - Imotski
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 6. IVAN SESAR - POSKOK - KOČERIN
 • CROATIA
 • 7. JOSIP GRABOVAC - Imotski
 • CROATIA
 • 8. MATEO VUKSAN - Imotski
 • CROATIA
 • 9. ROKO PRGOMET - Imotski

Kick (muški) - M5 (2013)

  CROATIA
 • 1. ANTE BEKAVAC - Imotski
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 2. ANTE MILIĆEVIĆ - Cro Star - Mostar
 • CROATIA
 • 3. BRANKO GALIĆ - Imotski
 • CROATIA
 • 4. FRANKO ŠEPAROVIĆ - Forteca Korčula
 • CROATIA
 • 5. JOSIP IVANOVIĆ - Imotski
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 6. KRISTIJAN GRGIĆ - Magone Livno
 • CROATIA
 • 7. LUKA BOROVINA - Forteca Korčula
 • CROATIA
 • 8. LUKA VUJČIĆ - Imotski
 • CROATIA
 • 9. MATEJ KOKIĆ - Imotski
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 10. MATEJ MASLAĆ - Cro Star - Mostar
 • CROATIA
 • 11. MILAN MRŠIĆ - Imotski
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 12. SLOBODAN JUKIĆ - POSKOK - POSUŠJE
 • CROATIA
 • 13. ZLATKO LUBINA - Imotski

Kick (muški) - M6 (2012)

  CROATIA
 • 1. ANDRIJA BUBALO - Imotski
 • CROATIA
 • 2. ANTE ĐEREK - Imotski
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 3. DAVID PENAVA - POSKOK - POSUŠJE
 • CROATIA
 • 4. JAKOV REŠETAR - Forteca Korčula
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 5. LUKA KOŠTRO - POSKOK - POSUŠJE
 • CROATIA
 • 6. ROKO BAJIĆ - Imotski

Kick (muški) - M7 (2011/2010)

  CROATIA
 • 1. EMANUEL LAŽETA - Imotski
 • CROATIA
 • 2. FILIP MAJIĆ - Imotski
 • CROATIA
 • 3. FRANO CURAĆ - Forteca Korčula
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 4. JOSIP KAPULAR - POSKOK - POSUŠJE
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 5. JOSIP MILIĆEVIĆ - Cro Star - Mostar
 • CROATIA
 • 6. LORENCO TOMAŠIĆ - Forteca Korčula
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 7. LUKA PLEĆAŠ - Cro Star - Mostar
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 8. LJUBO MARKOTA - POSKOK - POSUŠJE
 • CROATIA
 • 9. MARKO PRANJIĆ - Forteca Korčula
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 10. PETAR ROMIĆ - POSKOK - POSUŠJE
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 11. PETAR SENJAK - POSKOK - POSUŠJE
 • CROATIA
 • 12. ROKO BRNADIĆ - Imotski
 • CROATIA
 • 13. STIPE MRŠIĆ - Imotski

Kick (ženski) - Ž1 (2018/17)

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. ELENA ZLOPAŠA - POSKOK - POSUŠJE
 • CROATIA
 • 2. KARMEN JELČIĆ - DONAT
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 3. KLARA BEŠLIĆ - POSKOK - POSUŠJE
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 4. LEA JURIŠIĆ - POSKOK - POSUŠJE
 • CROATIA
 • 5. LUCIJA JAŽIĆ - Imotski
 • CROATIA
 • 6. MARLEN ŽIVKOVIĆ - DONAT
 • CROATIA
 • 7. SARA ŠKEVA - Imotski
 • CROATIA
 • 8. TAMARA DIVIĆ - Imotski

Kick (ženski) - Ž2 (2016)

  CROATIA
 • 1. ANTEA KUJUNDŽIĆ - Imotski
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 2. ANTONIA MARIĆ - Cro Star - Mostar
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 3. ANTONIJA MIKULIĆ - POSKOK - KOČERIN
 • CROATIA
 • 4. BRUNA ĐEREK - Imotski
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 5. ELENA BULIĆ - Magone Livno
 • CROATIA
 • 6. IVA LJUBIČIĆ - Imotski
 • CROATIA
 • 7. JOSIPA ŽUŽUL - Imotski
 • CROATIA
 • 8. KATA ŠABIĆ - Imotski
 • CROATIA
 • 9. LAURA FAIN - DONAT
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 10. LUCIJA STIPIĆ - POSKOK - POSUŠJE
 • CROATIA
 • 11. MARIJA ŽUŽUL - Imotski
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 12. MARITA PERIĆ - KORYO-TG
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 13. MARTA REZO - POSKOK - POSUŠJE
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 14. MIA JURIŠIĆ - POSKOK - POSUŠJE
 • CROATIA
 • 15. NORA VUKSAN - Imotski
 • CROATIA
 • 16. PETRA LONČAR - Imotski
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 17. PETRA MIKULIĆ - POSKOK - POSUŠJE
 • CROATIA
 • 18. TEA KOŽUL - Imotski

Kick (ženski) - Ž3 (2015)

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. ANA JOVIĆ - POSKOK - POSUŠJE
 • CROATIA
 • 2. ANĐELA ARAČIĆ - Imotski
 • CROATIA
 • 3. ANIKA ĆORIĆ - Imotski
 • CROATIA
 • 4. ANTEA GABELICA - Imotski
 • CROATIA
 • 5. EMA DIVIĆ - Imotski
 • CROATIA
 • 6. IVANA JONJIĆ - Imotski
 • CROATIA
 • 7. LAURA JANKOVIĆ - Imotski
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 8. LEA JOVIĆ - POSKOK - POSUŠJE
 • CROATIA
 • 9. LEONARDA GALIĆ - Imotski
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 10. LUCIJA KOVAČ - POSKOK - POSUŠJE
 • CROATIA
 • 11. MARA VEJIĆ - Imotski
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 12. MARIJA SABLJIĆ - POSKOK - KOČERIN
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 13. MERJEM AJDINOVIĆ - KORYO-TG
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 14. MIRNA LUKAČ - ŠUJICA Tomislavgrad
 • CROATIA
 • 15. NIKA VLAJIČIĆ - Imotski
 • CROATIA
 • 16. PAOLA MRŠIĆ - Imotski
 • CROATIA
 • 17. RITA BULJUBAŠIĆ - Imotski
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 18. SARA JUKIĆ - POSKOK - POSUŠJE
 • CROATIA
 • 19. SARA STANIĆ - Imotski

Kick (ženski) - Ž4 (2014)

  CROATIA
 • 1. ANA MARETIĆ - Forteca Korčula
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 2. ANA PAVKOVIĆ - POSKOK - POSUŠJE
 • CROATIA
 • 3. ANĐELA MEDVIDOVIĆ - Imotski
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 4. ANĐELA MIKULIĆ - POSKOK - KOČERIN
 • CROATIA
 • 5. ANĐELA ŠKEVA - Imotski
 • CROATIA
 • 6. ANTEA VUKNIĆ - Imotski
 • CROATIA
 • 7. ANTONELA RAOS - Imotski
 • CROATIA
 • 8. DONNA LUSIA ORLIĆ - DONAT
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 9. ELLA ĆORLUKA - POSKOK - POSUŠJE
 • CROATIA
 • 10. ELLA ŠUTO - Imotski
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 11. FATMA OSMANKOVIC - Iskra
 • CROATIA
 • 12. FILOMENA BODROŽIĆ - Imotski
 • CROATIA
 • 13. IVA ĐEREK - Imotski
 • CROATIA
 • 14. IVANKA ŠUŠNJAR - Imotski
 • CROATIA
 • 15. KARMEN MRKONJIĆ - Imotski
 • CROATIA
 • 16. KATARINA ĆOSIĆ - Imotski
 • CROATIA
 • 17. KLARA ŠUĆUR - Imotski
 • CROATIA
 • 18. KLARA VUKSAN - Imotski
 • CROATIA
 • 19. LARA STULIĆ - DONAT
 • CROATIA
 • 20. LORENA ŠABIĆ - Imotski
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 21. LUCIJA JAŽO - POSKOK - POSUŠJE
 • CROATIA
 • 22. LUCIJA KATIĆ - Imotski
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 23. MAGDALENA MARKOTA - POSKOK - POSUŠJE
 • CROATIA
 • 24. MARA KNEZOVIĆ - Imotski
 • CROATIA
 • 25. MARIJA GUDELJ - Imotski
 • CROATIA
 • 26. MARINA GUDELJ - Imotski
 • CROATIA
 • 27. MARIS TOMAŠIĆ - Forteca Korčula
 • CROATIA
 • 28. MIA KIJUNDŽIĆ-MIŠEVIĆ - Imotski
 • CROATIA
 • 29. MIA VUJEVIĆ - Imotski
 • CROATIA
 • 30. NIKA KORUNIĆ - Forteca Korčula
 • CROATIA
 • 31. NIKA SEKELEZ - Imotski
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 32. NIKOLINA MARKOTA - POSKOK - POSUŠJE
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 33. PETRA BUKVIĆ - Cro Star - Mostar
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 34. PETRA FILIPOVIĆ - POSKOK - POSUŠJE
 • CROATIA
 • 35. RITA KOŽUL - Imotski
 • CROATIA
 • 36. SARA KADIJEVIĆ - Imotski
 • CROATIA
 • 37. SARA MILAS - Imotski
 • CROATIA
 • 38. TEA IVKOŠIĆ - Imotski
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 39. VIKTORIJA KVESIĆ - POSKOK - KOČERIN
 • CROATIA
 • 40. WERONIKA SIECZKOWSKA - Imotski

Kick (ženski) - Ž5 (2013)

  CROATIA
 • 1. ANA KUJUNDŽIĆ - Imotski
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 2. ANĐA TOMIĆ - POSKOK - POSUŠJE
 • CROATIA
 • 3. CVITA ŠABIĆ - Imotski
 • CROATIA
 • 4. DORA IVKOŠIĆ - Imotski
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 5. LUCIJA ĆORIĆ - POSKOK - POSUŠJE
 • CROATIA
 • 6. MAGDALENA KUJUNDŽIĆ - Imotski
 • CROATIA
 • 7. MAGDALENA MILARDOVIĆ - Imotski
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 8. MARIJA SAVIĆ - POSKOK - KOČERIN
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 9. MARTINA BEGIĆ - POSKOK - POSUŠJE
 • CROATIA
 • 10. SARA DOKOZIĆ - Imotski
 • CROATIA
 • 11. VIKTORIJA IVKOŠIĆ - Imotski

Kick (ženski) - Ž6 (2012)

  CROATIA
 • 1. ANTEA RAOS - Imotski
 • CROATIA
 • 2. ANTONIA ŠEGEDIN - Forteca Korčula
 • CROATIA
 • 3. BRUNA MARKOTA - Imotski
 • CROATIA
 • 4. IVANA RADALJ - Imotski
 • CROATIA
 • 5. IVKA ŽUŽUL - Imotski
 • CROATIA
 • 6. JOLANDA KOVAČEVIĆ - Forteca Korčula
 • CROATIA
 • 7. KLARA ARAČIĆ - Imotski
 • CROATIA
 • 8. LARA ČULJAK - Imotski
 • CROATIA
 • 9. LUCA ODAK - Imotski
 • CROATIA
 • 10. LUCIJA JONJIĆ - Imotski
 • CROATIA
 • 11. MARTA KUTLEŠA - Imotski

Kick (ženski) - Ž7 (2011/2010)

  CROATIA
 • 1. ADINA ŠEHIĆ - Forteca Korčula
 • CROATIA
 • 2. ELLA ŠANTAR - Imotski
 • CROATIA
 • 3. HANNA SIECZKOWSKA - Imotski
 • CROATIA
 • 4. IRIS KORUNIĆ - Forteca Korčula
 • CROATIA
 • 5. IVONA RADELJIĆ - Imotski
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 6. MIA IVANKOVIĆ - Cro Star - Mostar