Odabrano natjecanje: 2. Otvoreno para taekwondo prvenstvo Hrvatske

NAČIN PRIKAZA
 

Borbe

Forme

KYORUGI (8)

K40 - Sport classes (m) -61

  CROATIA
 • 1. MARIO BEBEK - TKOI URIHO

K40 - Sport classes (m) -75

  CROATIA
 • 1. EDI KARADŽIĆ - TKOI URIHO
 • CROATIA
 • 2. MATEO ŠKARA - TKOI Donat

K40 - Sport classes (m) +75

K40 - Sport classes (f) -49

K40 - Sport classes (f)-58

K40 - Sport classes (f) +58

Demo fight (male)

  CROATIA
 • 1. LEON BOŽO ŠKRAVAN - TKOI Kukkiwon Zagreb
 • CROATIA
 • 2. SILVIO KEZELE - TKOI Kukkiwon Zagreb
 • CROATIA
 • 3. ZDRAVKO KREŠIĆ - TKOI URIHO

Demo fight (female)

  CROATIA
 • 1. BISERKA SAMBOL - TKOI URIHO
 • CROATIA
 • 2. VERA TRŠINSKI - TKOI Terapija
Para Poomsae (39)

PARA-10-M (<15 year)

PARA-10-F (<15 year)

  SLOVAKIA
 • 1. DOMINIKA KUCHTOVA - Slovak national team

PARA-10-M (15-30 year)

PARA-10-F (15-30 year)

  CROATIA
 • 1. LAURA KATARINA LUKAČ - TKOI URIHO

PARA-10-M ( >30 year)

PARA-10-F ( >30 year)

  CROATIA
 • 1. TIHANA PREKSAVEC - TKOI Kukkiwon Zagreb

PARA-20-M (<15 year)

  CROATIA
 • 1. BRUNO ŽIVKOVIĆ - PTK KRIJESNICE
 • CROATIA
 • 2. DINKO DURIĆ - Čigra
 • CROATIA
 • 3. IVAN PAVAO NEMEŠ - TKOI URIHO
 • CROATIA
 • 4. LEONARDO PELESK - TKOI URIHO
 • CROATIA
 • 5. MATIJA PAHANIĆ - TK Prana Karlovac
 • SLOVAKIA
 • 6. TOMAS MRAVEC - Slovak national team

PARA-20-F (<15 year)

  CROATIA
 • 1. TAMARA MAKSIMOVIĆ - TKOI Terapija

PARA-20-M (15-30 year)

  CROATIA
 • 1. IVAN PERIŠA - TKOI Donat
 • CROATIA
 • 2. MARKO SKENDER - TK Prana Karlovac
 • CROATIA
 • 3. MIHAEL OREČ - PTK KRIJESNICE
 • CROATIA
 • 4. SILVIO KEZELE - TKOI Kukkiwon Zagreb
 • CROATIA
 • 5. VIKTOR FRANE GLIGO - MAKSIMIR

PARA-20-F (15-30 year)

  CROATIA
 • 1. JOSIPA POPOVAČKI - TK Prana Karlovac
 • CROATIA
 • 2. MAGDALENA GRGONA - TKOI Kukkiwon Zagreb
 • CROATIA
 • 3. PETRA PETI - MAKSIMIR
 • CROATIA
 • 4. VERONIKA BIBER - TK Prana Karlovac
 • CROATIA
 • 5. ŽELJKA TOMAŠ - TK Prana Karlovac

PARA-20-M ( >30 year)

  CROATIA
 • 1. JURE MILIN - TKOI Donat
 • CROATIA
 • 2. MARIO KOMORČEC - MAKSIMIR
 • CROATIA
 • 3. ZDRAVKO KREŠIĆ - TKOI URIHO

PARA-20-F ( >30 year)

  CROATIA
 • 1. BISERKA SAMBOL - TKOI URIHO
 • CROATIA
 • 2. MIA SERTIĆ - Čigra
 • CROATIA
 • 3. SAMIJA ZAYDAN - Čigra
 • CROATIA
 • 4. TIHANA PREKSAVEC - TKOI Kukkiwon Zagreb
 • CROATIA
 • 5. VERA TRŠINSKI - TKOI Terapija

PARA-30-M ( <15 year)

  CROATIA
 • 1. MIHAEL MOČILAC - TK Prana Karlovac
 • CROATIA
 • 2. THOMAS MARKOVIĆ - TKOI Pisarovina

PARA-30-F (<15 year)

  SLOVAKIA
 • 1. DOMINIKA KUCHTOVA - Slovak national team

PARA-30-M (15-30 year)

  CROATIA
 • 1. EDI KARADŽIĆ - TKOI URIHO
 • CROATIA
 • 2. IVAN FRAN GUGIĆ - TKOI Terapija
 • CROATIA
 • 3. LEON BOŽO ŠKRAVAN - TKOI Kukkiwon Zagreb

PARA-30-F (15-30 year)

  CROATIA
 • 1. FILIP CIMAŠ - PARA RUGVICA
 • CROATIA
 • 2. NINA MALINOVIĆ - TKOI URIHO

PARA-30-M ( >30 year)

  CROATIA
 • 1. DOMAGOJ VUJČIĆ - Čigra

PARA-30-F ( >30 year)

  CROATIA
 • 1. SENADA HALILČEVIĆ - Čigra

PARA-50-M (<15 year)

PARA-50-F (<15 year)

  CROATIA
 • 1. LUCAS ČAČKOVIĆ - TKOI Pisarovina

PARA-50-M (15-30 year)

PARA-50-F (15-30 year)

PARA-50-M ( >30 year)

PARA-50-F ( >30 year)

PARA-70-M (<15 year)

PARA-70-F (<15 year)

PARA-70-M (15-30 year)

PARA-70-F (15-30 year)

PARA-70-M ( >30 year)

PARA-70-F ( >30 year)