Odabrano natjecanje: Klubska liga TKD kluba Monter 2022. - 2. kolo

NAČIN PRIKAZA
 
BORBE (67)

Monter

  CROATIA
 • 1. ANA MARKOVINA - Mlađe kadetkinje A -47
 • CROATIA
 • 2. ANA PAVKOVIĆ - Mlađe kadetkinje A -30
 • CROATIA
 • 3. ANI LUCIJA BAUČIĆ - Mlađe kadetkinje A -24
 • CROATIA
 • 4. ANITA AMIŽIĆ - Mlađe kadetkinje B-43
 • CROATIA
 • 5. ANTE BAŠIĆ - Mlađi kadeti A -39
 • CROATIA
 • 6. ANTE BILONIĆ - Mlađi kadeti A -33
 • CROATIA
 • 7. AVA MIHOVILOVIĆ - Mlađe kadetkinje A -47
 • CROATIA
 • 8. BARTUL OČAŠIĆ - Mlađi kadeti B-36
 • CROATIA
 • 9. BOŠKO ŠKARICA - Mlađi kadeti B-43
 • CROATIA
 • 10. DINA ĆIRIĆ - Mlađe kadetkinje A -33
 • CROATIA
 • 11. DOBRILA ŠIŠKO - Mlađe kadetkinje A -36
 • CROATIA
 • 12. DOMINIK BOTA - Mlađi kadeti A -33
 • CROATIA
 • 13. DORA KURTOVIĆ - Mlađe kadetkinje B+51
 • CROATIA
 • 14. EMA KORDA - Mlađe kadetkinje A -24
 • CROATIA
 • 15. GABRIEL PLEŠA - Mlađi kadeti B-43
 • CROATIA
 • 16. GRETA STRUNJE - Mlađe kadetkinje B+51
 • CROATIA
 • 17. HANA TERZE - Mlađe kadetkinje A +51
 • CROATIA
 • 18. IVANA BRATIM - Mlađe kadetkinje A -51
 • CROATIA
 • 19. IVANO KURTOVIĆ - Mlađi kadeti A +51
 • CROATIA
 • 20. JAKOV BOTA - Mlađi kadeti A -39
 • CROATIA
 • 21. JELENA ILJAZOVIĆ - Mlađe kadetkinje A -51
 • CROATIA
 • 22. KATARINA MARČIĆ - Mlađe kadetkinje A -43
 • CROATIA
 • 23. KORINA JERKOVIĆ - Mlađe kadetkinje B-43
 • CROATIA
 • 24. KRISTIJAN LIJIĆ - Mlađi kadeti B-39
 • CROATIA
 • 25. LAURA MATIĆ - Mlađe kadetkinje A +51
 • CROATIA
 • 26. LEO BEGOVIĆ - Mlađi kadeti B-43
 • CROATIA
 • 27. LOVRE RADOMILJA - Mlađi kadeti A -39
 • CROATIA
 • 28. LOZO KRŠEVAN - Mlađi kadeti A -51
 • CROATIA
 • 29. LUCIJA BIOČIĆ - Mlađe kadetkinje A -47
 • CROATIA
 • 30. LUCIJA ŠIŠKO - Mlađe kadetkinje A -33
 • CROATIA
 • 31. LUKA VRSALOVIĆ MEŠTROVIĆ - Mlađi kadeti B-33
 • CROATIA
 • 32. MAJA JERKOVIĆ - Mlađe kadetkinje A -39
 • CROATIA
 • 33. MANUELA BARIŠIĆ - Mlađe kadetkinje A -30
 • CROATIA
 • 34. MARIJA RATKOVIĆ - Mlađe kadetkinje A +51
 • CROATIA
 • 35. MARIN CVITKOVIĆ - Mlađi kadeti B-39
 • CROATIA
 • 36. MARINO RUŽIĆKA - Mlađi kadeti B-36
 • CROATIA
 • 37. MARKO KRISTIJAN ŠOLIĆ - Mlađi kadeti B-33
 • CROATIA
 • 38. MIA BAŠIĆ - Mlađe kadetkinje A -30
 • CROATIA
 • 39. MIODRAG MORIS - Mlađi kadeti A -33
 • CROATIA
 • 40. NAOMI MEŠIN - Mlađe kadetkinje A +51
 • CROATIA
 • 41. NIKO SKOKO - Mlađi kadeti B-39
 • CROATIA
 • 42. NIKOL BILONIĆ - Mlađe kadetkinje A -43
 • CROATIA
 • 43. NINO CARIĆ - Mlađi kadeti A -30
 • CROATIA
 • 44. PETRA NAKIĆ - Mlađe kadetkinje A -33
 • CROATIA
 • 45. PETRA VUČIČIĆ - Mlađe kadetkinje A -43
 • CROATIA
 • 46. PIA FILIPIN - Mlađe kadetkinje A -33
 • CROATIA
 • 47. RAFAELA SMOLJANOVIĆ - Mlađe kadetkinje B+51
 • CROATIA
 • 48. RITA ŠIŠKO - Mlađe kadetkinje A +51
 • CROATIA
 • 49. ROKO KALINIĆ - Mlađi kadeti A -30
 • CROATIA
 • 50. SEBASTIJAN ČAPALIJA - Mlađi kadeti B-43
 • CROATIA
 • 51. TOMA BALIĆ - Mlađi kadeti B-33
 • CROATIA
 • 52. TOMISLAV PELIVAN - Mlađi kadeti B-43
 • CROATIA
 • 53. TONI QUIEN - Mlađi kadeti B-33
 • CROATIA
 • 54. VALENTIN KRASNIQI - Mlađi kadeti A -51
 • CROATIA
 • 55. VIKTOR ŽIŽIĆ - Mlađi kadeti B-39
 • CROATIA
 • 56. VOJKO NOVAKOVIĆ - Mlađi kadeti A +51

St kwan

  CROATIA
 • 1. ANDRIJA KEZIĆ - Mlađi kadeti A -30
 • CROATIA
 • 2. ANDRIJA ŠTAMBUK - Mlađi kadeti A -33
 • CROATIA
 • 3. CVITA BEKAVAC - Mlađe kadetkinje A -24
 • CROATIA
 • 4. DEA MARJANOVIĆ - Mlađe kadetkinje B-33
 • CROATIA
 • 5. IVAN BRATIĆ - Mlađi kadeti A -39
 • CROATIA
 • 6. KATINA KATIĆ - Mlađe kadetkinje A -39
 • CROATIA
 • 7. LUCIJA BEKAVAC - Mlađe kadetkinje B-33
 • CROATIA
 • 8. MAGDALENA RUPČIĆ - Mlađe kadetkinje A -36
 • CROATIA
 • 9. MARTA MLADINA - Mlađe kadetkinje B-43
 • CROATIA
 • 10. MEGI MEI MARJANOVIĆ - Mlađe kadetkinje B-33
 • CROATIA
 • 11. NENO JOKIĆ - Mlađi kadeti A -30