Odabrano natjecanje: LJETNI JASTREB LIMAČ KUP 2020.

NAČIN PRIKAZA
 
KICK (23)

KICK- Vrtićanci A

KICK- Vrtićanci B

KICK- Vrtićanci C

  CROATIA
 • 1. LEON POTOČNIK VINKOVIĆ - Jastreb
 • CROATIA
 • 2. SHAHBAZ MOHAMMAD ALI NEZHAD - Croatia Refugee Team

KICK- Mali školarci

  CROATIA
 • 1. BILAL KHALAF - Croatia Refugee Team
 • CROATIA
 • 2. JURA TROHA - Jastreb

KICK- Mlađi kadeti

  CROATIA
 • 1. AHMAD ABDO - Croatia Refugee Team
 • CROATIA
 • 2. AZZEDIN KHALAF - Croatia Refugee Team
 • CROATIA
 • 3. MIHAEL JOSIPOVIĆ - Jastreb
 • CROATIA
 • 4. MUSTAFA ALSATTUF - Croatia Refugee Team

KICK - Kadeti

  MONTENEGRO
 • 1. BENAN JUSUF GJOKAJ - Team BESA
 • MONTENEGRO
 • 2. LLEO GEGAJ - Team BESA
 • CROATIA
 • 3. MOHAMMED AL-FAHEL - Croatia Refugee Team
 • CROATIA
 • 4. MOHAMMED KHALAF - Croatia Refugee Team
 • CROATIA
 • 5. SHAHROKH MOHAMMAD ALI NEZHAD - Croatia Refugee Team

KICK- Vrtićanke A

KICK- Vrtićanke B

KICK- Vrtićanke C

KICK- Male školarke

  CROATIA
 • 1. LUCIJA KASANIĆ - Jastreb
 • CROATIA
 • 2. MATEA RAIĆ - Jastreb
 • CROATIA
 • 3. ROSLIN KHALAF - Croatia Refugee Team
 • CROATIA
 • 4. ROZIN ABDO - Croatia Refugee Team

KICK- Mlađe kadetkinje

KICK - Kadetkinje

  MONTENEGRO
 • 1. ANDREA BERISHAJ - Team BESA
 • MONTENEGRO
 • 2. ANGJELLA BERISHAJ - Team BESA
 • MONTENEGRO
 • 3. ISRA JUSUFGJOKAJ - Team BESA
 • CROATIA
 • 4. LEA BARIĆ - Jastreb
 • CROATIA
 • 5. RUYA ABDO - Croatia Refugee Team
 • CROATIA
 • 6. SIDRA KHALAF - Croatia Refugee Team
FAMILY KICK (7)

FAMILY KICK- Vrtićanci A

FAMILY KICK- Vrtićanci B

  CROATIA
 • 1. FRANKO GRKINIĆ - Jastreb
 • CROATIA
 • 2. TEO BARIČEVIĆ - Jastreb

FAMILY KICK- Vrtićanci C

FAMILY KICK- Mali školarci

FAMILY KICK- Mlađi kadeti

FAMILY KICK - Kadeti

FAMILY KICK- Vrtićanke A

  CROATIA
 • 1. EMA STIPANIĆEV - Jastreb
 • CROATIA
 • 2. LAURA HILA - Jastreb
 • CROATIA
 • 3. LEA BARIĆ - Jastreb

FAMILY KICK- Vrtićanke B

FAMILY KICK- Vrtićanke C

FAMILY KICK - Male školarke

  CROATIA
 • 1. ENA RENGEL - Jastreb
 • CROATIA
 • 2. IVA ENGLMAN - Jastreb

FAMILY KICK- Mlađe kadetkinje

FAMILY KICK - Kadetkinje

FRIENDS KICK (5)

FRIENDS KICK- Vrtićanci A

FRIENDS KICK- Vrtićanci B

FRIENDS KICK- Vrtićanci C

FRIENDS KICK- Mali školarci

FRIENDS KICK- Mlađi kadeti

FRIENDS KICK - Kadeti

  MONTENEGRO
 • 1. GEGAJ GJOKAJ - Team BESA
 • CROATIA
 • 2. LAKATOŠ RAIĆ - Jastreb
 • CROATIA
 • 3. NIŠANDŽIĆ GULIN - Jastreb

FRIENDS KICK- Vrtićanke A

FRIENDS KICK- Vrtićanke B

FRIENDS KICK- Vrtićanke C

FRIENDS KICK- Male školarke

FRIENDS KICK- Mlađe kadetkinje

FRIENDS KICK - Kadetkinje

  CROATIA
 • 1. BARIĆ MOLNAR - Jastreb
 • MONTENEGRO
 • 2. GJOKAJ BERIŠAJ - Team BESA
TEST SNAGE (27)

TEST SNAGE- Vrtićanci A

TEST SNAGE- Vrtićanci B

TEST SNAGE- Vrtićanci C

TEST SNAGE- Mali školarci

  CROATIA
 • 1. BILAL KHALAF - Croatia Refugee Team
 • CROATIA
 • 2. FRANKO GRKINIĆ - Jastreb
 • CROATIA
 • 3. SHAHBAZ MOHAMMAD ALI NEZHAD - Croatia Refugee Team

TEST SNAGE- Mlađi kadeti

  CROATIA
 • 1. AHMAD ABDO - Croatia Refugee Team
 • CROATIA
 • 2. AZZEDIN KHALAF - Croatia Refugee Team
 • CROATIA
 • 3. MAHMOUD AL-FAHEL - Croatia Refugee Team
 • CROATIA
 • 4. MUSTAFA ALSATTUF - Croatia Refugee Team

TEST SNAGE - Kadeti

  MONTENEGRO
 • 1. ADZIJA GANJOLA - Team BESA
 • CROATIA
 • 2. BORNA MILOVAC - Jastreb
 • CROATIA
 • 3. FILIP KNEZOVIĆ - Jastreb
 • CROATIA
 • 4. MOHAMMED ALSATTUF - Croatia Refugee Team
 • CROATIA
 • 5. MOHAMMED KHALAF - Croatia Refugee Team
 • CROATIA
 • 6. SHAHROKH MOHAMMAD ALI NEZHAD - Croatia Refugee Team

TEST SNAGE - Tate

  CROATIA
 • 1. BENIN BERIŠAJ - Jastreb
 • CROATIA
 • 2. DEJAN VINKOVIĆ - Jastreb
 • CROATIA
 • 3. KARLO GRGINIĆ - Jastreb

TEST SNAGE- Vrtićanke A

TEST SNAGE- Vrtićanke B

TEST SNAGE- Vrtićanke C

  CROATIA
 • 1. ROSLIN KHALAF - Croatia Refugee Team

TEST SNAGE- Male školarke

  CROATIA
 • 1. ROZIN ABDO - Croatia Refugee Team

TEST SNAGE- Mlađe kadetkinje

TEST SNAGE - Kadetkinje

  CROATIA
 • 1. LEA BARIĆ - Jastreb
 • CROATIA
 • 2. MIHAELA MOLNAR - Jastreb
 • CROATIA
 • 3. RUYA ABDO - Croatia Refugee Team
 • CROATIA
 • 4. SIDRA KHALAF - Croatia Refugee Team

TEST SNAGE - Mame

  CROATIA
 • 1. ANTONIJA MILOVAC - Jastreb
 • CROATIA
 • 2. IVA GRGINIĆ - Jastreb
 • CROATIA
 • 3. MARICA MOLNAR - Jastreb
 • CROATIA
 • 4. RADISLAVA NIŠANDŽIĆ - Jastreb
 • CROATIA
 • 5. SANDRA BARIĆ - Jastreb
TEST BRZ. REAKCIJE (13)

TEST BRZ.REAKCIJE- Vrtićanci A

TEST BRZ.REAKCIJE- Vrtićanci B

TEST BRZ.REAKCIJE- Vrtićanci C

TEST BRZ.REAKCIJE- Mali školarci

TEST BRZ.REAKCIJE- Mlađi kadeti

  CROATIA
 • 1. AHMAD ABDO - Croatia Refugee Team
 • CROATIA
 • 2. AZZEDIN KHALAF - Croatia Refugee Team
 • CROATIA
 • 3. BILAL KHALAF - Croatia Refugee Team
 • CROATIA
 • 4. MAHMOUD AL-FAHEL - Croatia Refugee Team
 • CROATIA
 • 5. MUSTAFA ALSATTUF - Croatia Refugee Team

TEST BRZ.REAKCIJE - Kadeti

  CROATIA
 • 1. LUKA NIŠANDŽIĆ - Jastreb
 • CROATIA
 • 2. MOHAMMED KHALAF - Croatia Refugee Team

TEST BRZ.REAKCIJE- Vrtićanke A

TEST BRZ.REAKCIJE- Vrtićanke B

TEST BRZ.REAKCIJE- Vrtićanke C

  CROATIA
 • 1. ROSLIN KHALAF - Croatia Refugee Team

TEST BRZ.REAKCIJE- Male školarke

  CROATIA
 • 1. ROZIN ABDO - Croatia Refugee Team

TEST BRZ.REAKCIJE- Mlađe kadetkinje

TEST BRZ.REAKCIJE - Kadetkinje

  CROATIA
 • 1. LEA BARIĆ - Jastreb
 • CROATIA
 • 2. MIHAELA MOLNAR - Jastreb
 • CROATIA
 • 3. RUYA ABDO - Croatia Refugee Team
 • CROATIA
 • 4. SIDRA KHALAF - Croatia Refugee Team