Odabrano natjecanje: PRIJATELJSKI SUSRETI I DRUŽENJA KLUBOVA - LIMAČ KUP (224 natjecatelja)

Mjesto održavanja: OŠ ŠPANSKO ORANICE, ZAGREB, DJEČJI TRG 1
Vrijeme održavanja: 29.10.2023
Organizator: TK VRBOVEC
Prijave do: 26.10.2023 23:59:00
Kontakt osoba: Dinko Šimunec -> +385 98 227 564 ; prijateljski.susreti@gmail.com
Discipline: Sportska borba, Kick, Family Kick, Friends Kick
Opis:

POZIV

 

Ukupan broj prijava na turniru sa grupnim disciplinama u kojima se natječu parovi je 224.

 

  TRENERSKE LISTE

 

*** SATNICE (JUTARNJI DIO) *** :
BORILIŠTE A
BORILIŠTE B
BORILIŠTE C

BORILIŠTE D

Informacije za prijave: Prijave isključivo online putem ovog portala do ČETVRTKA, 26.10.2023. u 23:59h
Kotizacija: SPORTSKA BORBA: 20€
KICK: (individualni nastup) 15€
FAMILY KICK: (2 osobe - roditelj i dijete) 25€
FRIENDS KICK: (2 prijatelja/ice istog uzrasta, može biti i miješani par m+ž) 30€
26.10.2023. četvrtak zadnji rok za uplatu kotizacije na račun.

TAEKWONDO KLUB "VRBOVEC"
IBAN: HR5123600001102529000
Potvrdu o uplati poslati e-poštom na adresu: taekwondo.klub.vrbovec@gmail.com
Za izdavanje računa treba poslati podatke: uplatitelj (ime kluba), adresa, OIB, kontakt telefon Računi se dostavljaju e-poštom.
Raspored natjecanja: Po završetku prijava i ždrijeba, organizator će odrediti konačnu satnicu dolaska u dvoranu za svaku pojedinu selekciju, a kategorije se „čiste“ kako bi se izbjeglo dugo i nepotrebno čekanje. Predviđeno trajanje natjecatelja je 1 sat od početka kategorije. Mole se svi treneri i roditelji u pratnji da poštuju satnicu.
Ukupan broj prijava: 208
Ukupan broj natjecatelja: 198
Ukupan broj klubova: 14
Ukupan broj država: 1