Odabrano natjecanje: PRIJATELJSKI SUSRETI I DRUŽENJA KLUBOVA - LIMAČ KUP (318 natjecatelja)

Mjesto održavanja: OŠ ŠPANSKO ORANICE, ZAGREB, DJEČJI TRG 1
Vrijeme održavanja: 19.11.2023
Organizator: TK VRBOVEC
Prijave do: 16.11.2023 12:00:00
Kontakt osoba: Dinko Šimunec -> +385 98 227 564 ; prijateljski.susreti@gmail.com
Discipline: Sportska borba, Kick, Family Kick, Friends Kick
Opis:

POZIV

Ukupan broj prijava na turniru sa grupnim disciplinama u kojima se natječu parovi je 318.*** SATNICE (JUTARNJI DIO) ***
SATNICA A
SATNICA B
SATNICA C
SATNICA D


 TRENERSKE LISTE

Informacije za prijave: Prijave isključivo online putem ovog portala do SRIJEDE, 15.11.2023. u 23:59h
Kotizacija: SPORTSKA BORBA: 20€
KICK: (individualni nastup) 15€
FAMILY KICK: (2 osobe - roditelj i dijete) 25€
FRIENDS KICK: (2 prijatelja/ice istog uzrasta, može biti i miješani par m+ž) 30€
26.10.2023. četvrtak zadnji rok za uplatu kotizacije na račun. 

TAEKWONDO KLUB "VRBOVEC"
IBAN: HR5123600001102529000
Potvrdu o uplati poslati e-poštom na adresu: taekwondo.klub.vrbovec@gmail.com
Za izdavanje računa treba poslati podatke: uplatitelj (ime kluba), adresa, OIB, kontakt telefon Računi se dostavljaju e-poštom.
 
Raspored natjecanja: Po završetku prijava i ždrijeba, organizator će odrediti konačnu satnicu dolaska u dvoranu za svaku pojedinu selekciju, a kategorije se „čiste“ kako bi se izbjeglo dugo i nepotrebno čekanje. Predviđeno trajanje natjecatelja je 1 sat od početka kategorije. Mole se svi treneri i roditelji u pratnji da poštuju satnicu.
Ukupan broj prijava: 293
Ukupan broj natjecatelja: 286
Ukupan broj klubova: 18
Ukupan broj država: 1