Odabrano natjecanje: 2. MEĐUNARODNO PARATAEKWONDO NATJECANJE RUGVICA OPEN 2022.

NAČIN PRIKAZA
 

Borbe

Forme

BORBE (3)

PTK Gigant

  CROATIA
 • 1. EDI KARADŽIĆ - K44 - Sport classes (m) -70

TKOI Kukkiwon Zagreb

  CROATIA
 • 1. LEON BOŽO ŠKRAVAN - K44 - Sport classes (m) -80
 • CROATIA
 • 2. MARIO BEBEK - K44 - Sport classes (m) -58
Para Poomsae (70)

Čigra

  CROATIA
 • 1. DINKO DURIĆ - P20-M-15
 • CROATIA
 • 2. DOMAGOJ VUJČIĆ - P32-M
 • CROATIA
 • 3. MARIO KOMORČEC - P20-M+30
 • CROATIA
 • 4. MIA SERTIĆ - P20-F+30
 • CROATIA
 • 5. SAMIJA ZAYDAN - P20-F+30
 • CROATIA
 • 6. SEMIR MAŠINOVIĆ - P32-M
 • CROATIA
 • 7. SENADA HALILČEVIĆ - P32-F

DUGO SELO

  CROATIA
 • 1. FILIP CIMAŠ - P31-M

Galeb - Split

  CROATIA
 • 1. ANTE MINDOLJEVIĆ - P20-M-30
 • CROATIA
 • 2. DAMIRA PANDŽIĆ - P20-F-30
 • CROATIA
 • 3. ĐORĐI BARAS - P20-M+30
 • CROATIA
 • 4. IVANA MILOŠEVIĆ - P20-F-30
 • CROATIA
 • 5. ŠIMUN DOMAZET - P10-M
 • CROATIA
 • 6. ŠIMUN DOMAZET - P20-M-30
 • CROATIA
 • 7. ŠIMUN DOMAZET - P30-M

PARA RUGVICA

  CROATIA
 • 1. DANIELA TOPIĆ - P20-PAIR
 • CROATIA
 • 2. DANIELA TOPIĆ - P20-TEAM
 • CROATIA
 • 3. DANIELA TOPIĆ - MI-TEAM
 • CROATIA
 • 4. DANIELA TOPIĆ - MI-PAIR
 • CROATIA
 • 5. DANIELA TOPIĆ - P20-F-30
 • CROATIA
 • 6. DAVID KRALJ - P20-M-30
 • CROATIA
 • 7. DAVID KRALJ - P20-TEAM
 • CROATIA
 • 8. JOSIP MARKOVIĆ - P20-M-30
 • CROATIA
 • 9. KRISTIJAN BURUŠIĆ - P20-M-30
 • CROATIA
 • 10. KRISTIJAN BURUŠIĆ - P20-PAIR
 • CROATIA
 • 11. KRISTIJAN BURUŠIĆ - P20-TEAM
 • CROATIA
 • 12. KRISTIJAN BURUŠIĆ - MI-TEAM
 • CROATIA
 • 13. ŠIMUN VELKAVRH - P20-M-15
 • CROATIA
 • 14. VIKTOR VAJDA TORTIĆ - P30-M
 • CROATIA
 • 15. VIKTOR VAJDA TORTIĆ - MI-TEAM
 • CROATIA
 • 16. VIKTOR VAJDA TORTIĆ - MI-PAIR

PTK KRIJESNICE

  CROATIA
 • 1. BRUNO ŽIVKOVIĆ - P20-II3AU-M
 • CROATIA
 • 2. LUKA BELAMARIĆ - P20-II3AU-M
 • CROATIA
 • 3. PETRA PETI - P20-F-30
 • CROATIA
 • 4. TANJA LAKIĆ - P10-F
 • CROATIA
 • 5. VIKTOR FRANE GLIGO - P20-M-30

TKOI Donat

  CROATIA
 • 1. JURE MILIN - P20-M+30
 • CROATIA
 • 2. MATEO ŠKARA - P30-M

TKOI Hrvatski Sokol Karlovac

  CROATIA
 • 1. MATIJA PAHANIĆ - P20-M-30

TKOI Kukkiwon Zagreb

  CROATIA
 • 1. IVONA BUDIŠĆAK - P31-F
 • CROATIA
 • 2. IVONA BUDIŠĆAK - P10-PAIR
 • CROATIA
 • 3. IVONA BUDIŠĆAK - MI-PAIR
 • CROATIA
 • 4. LEON BOŽO ŠKRAVAN - P33-M
 • CROATIA
 • 5. LEON BOŽO ŠKRAVAN - MI-TEAM
 • CROATIA
 • 6. LEON BOŽO ŠKRAVAN - MI-PAIR
 • CROATIA
 • 7. MARIJA BELAS - P50-F
 • CROATIA
 • 8. MARIO BEBEK - P40-M
 • CROATIA
 • 9. MARIO BEBEK - MI-TEAM
 • CROATIA
 • 10. MARIO BEBEK - MI-PAIR
 • CROATIA
 • 11. TIHANA PREKSAVEC - P20-F+30
 • CROATIA
 • 12. TIHANA PREKSAVEC - P10-F
 • CROATIA
 • 13. TIHANA PREKSAVEC - P10-PAIR
 • CROATIA
 • 14. TIHANA PREKSAVEC - MI-TEAM
 • CROATIA
 • 15. TIHANA PREKSAVEC - MI-PAIR

TKOI Pisarovina

  CROATIA
 • 1. LEONARDO PELESK - P20-II3AU-M

TKOI URIHO

  CROATIA
 • 1. BISERKA SAMBOL - P20-F+30
 • CROATIA
 • 2. BISERKA SAMBOL - P20-TEAM
 • CROATIA
 • 3. JOSIP ŠTEKO - P10-M
 • CROATIA
 • 4. JOSIP ŠTEKO - MI-PAIR
 • CROATIA
 • 5. JOSIP ŠTEKO - MI-TEAM
 • CROATIA
 • 6. NINA MALINOVIĆ - P34-F
 • CROATIA
 • 7. ROKO BODULJAK - P20-M-30
 • CROATIA
 • 8. ROKO BODULJAK - P20-PAIR
 • CROATIA
 • 9. ROKO BODULJAK - P20-TEAM
 • CROATIA
 • 10. ROKO BODULJAK - MI-TEAM
 • CROATIA
 • 11. STIPE BARIĆ - P20-M-30
 • CROATIA
 • 12. STIPE BARIĆ - P20-PAIR
 • CROATIA
 • 13. STIPE BARIĆ - MI-PAIR
 • CROATIA
 • 14. STIPE BARIĆ - P20-TEAM
 • CROATIA
 • 15. STIPE BARIĆ - MI-TEAM