Odabrano natjecanje: PRIJATELJSKI SUSRETI I DRUŽENJA KLUBOVA (555 natjecatelja) - 1.kolo

DISCIPLINE
 
UZRASTI
 
 
FRIENDS KICK - muški

Frie. kick - Vrtićanci A (2016/17)

1. VITO PRERADOVIĆ LOVRO PRESKOČIL, Dubrava
2. TIN MARČETIĆ IVANO MARKEŽIĆ, Jastreb
3. PATRIK MADUNIĆ TOMISLAV TONŽETIĆ, Jastreb

Frie. kick - Mali školarci (2014/15)

1. TOMA NOVAK FRANKO GRKINIĆ, Jastreb
2. TOMA KUKIĆ LUKAS BAČIĆ, Jastreb
3. MARKO BENETA DANIJEL ŠOKEC, Jastreb
3. NIKOLA PETANJEK DOMINIK ŠTEFANOVIĆ, Jastreb

Frie. kick - Mlađi kadeti (2011/12/13)

1. LATIN LUKUNIĆ, Ozalj
2. JOSIP MANDIĆ MARK STRMEČKI, Jastreb
3. MATEJ VERON PETAR BOŠNJAK, Jastreb
3. NIKO KRANJČEC JAKOV MATOVINA, Jastreb

Frie. kick - Kadeti (2008/09/10)

1. ROKO GULIN FRAN GULIN, Jastreb
2. FRANO ŠUVAR MARIJAN KIRETA, Jastreb
3. FRAN JAKOPČIN LEON LEVAK, Jastreb

FRIENDS KICK - ženski

Frie. kick - Male školarke (2014/15)

1. UNA PRERADOVIĆ TEREZA SOKOL, Dubrava
2. MIA SAPOR IVONA KUKEC, Jastreb
3. GABRIELA IDŽAN TEREZA SOKOL, Dubrava
3. KALARA DOKMANOVIĆ KLARA RAŠIĆ, Dubrava

Frie. kick - Mlađe kadetkinje (2011/12/13)

1. SVEN ŠPILEK VITAS LANA SAPOR, Jastreb
2. ZORA BADOVINAC HELENA LOVRIĆ, Jastreb
3. LEONA JURILJ LUCIJA JURILJ, Jastreb
3. SARA ŠUTIJA NIKOLINA IVANOVIĆ, Dubrava

Frie. kick - Kadetikinje (2008/09/10)

1. BARAKOVIĆ CHIARA HROVATIN, Jastreb
2. LUCIJA BORŠIĆ NIKA LUKAČ, Jastreb