Odabrano natjecanje: PRIJATELJSKI SUSRETI I DRUŽENJA KLUBOVA (555 natjecatelja) - 1.kolo

DISCIPLINE
 
UZRASTI
 
 
FAMILY KICK - muški

Fam.kick - Vrtićanci A (2016/17)

1. BARTOL ARAS, Pantera
2. LEON KOVAČEVIĆ IVANA KOVAČEVIĆ, Jastreb
3. HIBIĆ HIBIĆ, Dubrava
3. PETAR SAKAČ ŽELJKA SAKAČ, Jastreb

Fam.kick - Vrtićanci B (2018)

1. FILIP I JOSIP ANĐELIĆ, Tigar Zagreb
2. ČAVIĆ ČAVIĆ, Dubrava

Fam.kick - Mali školarci (2014/15)

1. BORNA JAKOPINAC JOSIP JAKOPINAC, Jastreb
2. NIKOLA PETANJEK MARICA PETANJEK, Jastreb
3. PETAR LOZO MARKO LOZO, Jastreb
3. JAGODA GARAČA MAKS GARAČA, Jastreb

FAMILY KICK - ženski

Fam.kick - Vrtićanke A (2016/17)

1. GABRIJELA I VELIMIR BATINIĆ, Pantera
2. LUNA ŠARAVANJA BOŽO ŠARAVANJA, Jastreb
3. EMA KOVAČ DAVOR KOVAČ, Jastreb
3. RUKAVINA RUKAVINA, Dubrava

Fam.kick - Male školarke (2014/15)

1. RAFAELA I NIKOLA JURKOVIĆ, Tigar Zagreb
2. LANA BORIS, Ozalj
3. SOFIA KNEŽEVIĆ RATKO KNEŽEVIĆ, Jastreb
3. ALMIR LISA CVETKOVIĆ MIŠUT, Jastreb